FWR's historia

FWR bildades år 1998 av några entusiaster, vilka hade westernridning som ett gemensamt intresse.


Malena Gustavsson, Jan Gustavsson, Maria Andersson, Ingela Pettersson, Eva Lilja (fd Lundström), Louise Lundström, Birgitta Jansson, Christer Jansson samt Veronica Carlsson,  var de som samlades en kväll hemma hos Malena och Jan i Rönneshyttan för att lägga första grundstenen till blivande FWR som

vid det tillfället inte hade något namn.


Några fler anslöt sig till gruppen, efter lite spånande och förslag på olika namn enades man om att Flatland Western Riders var det rätta och FWR bildades.

Medlemsantalet under första året uppgick till 20 personer.


Medlemmarna turades om att stå som värdar vid styrelsemöten, studiecirklar och andra sammankomster.

Bland flera andra, anslöt sig Lisbeth och Ingvar Persson till klubben och upplät sedan sitt hem för FWR,s möten och olika aktiviteter ända fram till 2001 (Ett stort tack till Lisbeth och Ingvar för deras gästfrihet).


Ett samarbete med Östernärkes Ryttarförening i Torsborg upprättades under 2001, vi hade tillgång till klubbhus och ridbana. FWR's första tävling genomfördes där med

Håkan Forsström som domare.


Medlemsantalet ökade till allas stora förtjusning, och 2002 hade klubben 93 betalande medlemmar. Och så äntligen fick FWR sin egen anläggning i Fiskinge.

Nu väntade ett hektiskt arbetsår med att iordningställa klubbhus och  gårdsplan, men framför allt krävdes "mycket möda och stort besvär" för att anlägga ridbanan.

Trots allt slit hade vi otroligt roligt, vi fikade och grillade under glatt samspråk. Ett stort tack till lokala lantbrukare och grävmaskinister som ställde upp på ett beundransvärt sätt för att hjälpa klubben.

Nästa stora projekt var uppförandet av rundcorallen som färdigställdes år 2005. Under åren har fortgående arbeten och underhåll pågått och vi hoppas på många roliga föreningsår framöver.

En fin paddock växer fram med hjälpsam arbetskrafft!

Man blir hungrig av att slita hårt..

Lokalen blir också fin med hjälp av färg och samarbete.

Rundcorralen kommer till liv!

Ingela med penseln i högsta hugg..

Ett bland dom första arrangemangen!

Copyright © All Rights Reserved