Bli medlem

Bli medlem!

Vill du bli medlem hos oss? Självklart!

Senior: 250:-/år (20 år och äldre)

Ungdom: 150:-/år (12-19 år)

Junior: 50:-/år (barn upp till 12 år)

Familj: 500:-/år (2 vuxna och fritt antal barn under 19 år

   skrivna på samma adress)


   Medlemsåret löper fr.o.m 1 Januari t.o.m 31 December


Alla avgifter sätts in på klubbens bankgiro: 5304-1091

Skriv namn, födelseår, adress, telefonnummer och vad avgiften gäller.


Vänligen skriv era namn, födelseår, adresser, tel.nr och mail och skicka till våran styrelsemail: styrelsen@flatlandwesternriders.se 


    Medlemskortet kan ta runt 2 veckor att få efter betalning.      

Copyright © All Rights Reserved